Bij GO! Kinderopvang kunnen álle kinderen tot 13 jaar zich in een veilige omgeving ontwikkelen. Onze kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouderopvang zijn professioneel georganiseerd op basis van wederzijds vertrouwen tussen de ouders en onze medewerkers. Kenmerkend is onze aandacht voor individuele behoeften van ieder kind en ouder.

Met plezier naar GO!

Door de kinderen te inspireren en te motiveren gaan ze met plezier naar GO!. Om onze doelstelling ‘groei en ontwikkeling’ van kinderen waar te maken, werken wij nauw samen met het onderwijs en verschillende partners. Dankzij de intensieve samenwerkingen hebben wij ruime ervaring in het opzetten van Integrale Kind Centra (IKC).

Investeren in kinderen en ouders

GO! Kinderopvang is een stichting zonder winstoogmerk. Wat wij verdienen, investeren wij in kinderen en ouders. Door te blijven leren, vernieuwen en ontwikkelen kunnen wij blijven voldoen aan hun vraag en verwachtingen.